Koło Łowieckie nr 62 KNIEJA w Mogilnie dzierżawi obwód łowiecki nr 227 - KOPCZYN, który to położony jest na terenie trzech gmin – Mogilno, Dąbrowa i Trzemeszno.

Wielkość obwodu to 9453 hektary, w tym lasy stanowią zaledwie 786 ha tj. 8.3% całego obwodu. W roku 2011 obwód został podzielony na 28 rewirów.

Nasz obwód rozłożony jest na wschodniej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Są to tereny raczej płaskie, mało zróżnicowane, z niewielkimi tyko wzniesieniami pomiędzy Mogilnem a Trzemesznem, pochodzenia polodowcowego – morena czołowa. Najwyższe wzniesienie znajduje się w rewirze 23 pomiędzy Hutą Padniewską a Przyjmą i wynosi 153,9 mnpm.

Największymi zbiornikami wodnymi na terenie obwodu są jeziora : Wiecanowskie , Chwałowskie, Wienieckie, Palędzkie, Mielno, Parlińskie, Chabsko Małe i Chabsko Duże oraz na wschodniej granicy Jezioro Mogileńskie. Poza tym jest też dużo mniejszych zbiorników wodnych, wokół których utworzyły się zagajniki, które stanowią doskonałe miejsce dla bytowania zwierzyny i ptactwa.

W naszym obwodzie pozyskujemy następującą zwierzynę : jelenie, dziki, lisy, sarny, jenoty, borsuki, kaczki, bażanty i gęsi.

Obwód 227 obejmuje takie miejscowości jak : Parlin, Parlinek, Niestronno, Wieniec, Głęboczek, Mielenko, Mielno, Józefowo, Palędzie Dolne, Palędzie Kościelne, Huta Padniewska, Przyjma, Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Gozdawa, Chabsko, Wylatowo, Stawiska, Mogilno, Wiecanowo, Wszedzień, Chałupska, Chwałowo i Baba i inne mniejsze.


Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, które odbyło się w dniu 04 września 2011r. skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

Zarząd:
Prezes - Roman Gwiazda
Łowczy – Wojciech Zemke
Skarbnik - Tadeusz Kosnowski
Sekretarz – Zenon Chlebowski
Członek Zarządu – Władysław Zabłocki

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Ryszard Winkler
Członek – Krzysztof Winkler
Członek – Walterbach Tomasz