Zarząd Koła Łowieckiego "Knieja" przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr 9/2019/2020 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 62 "Knieja" z dnia 5 lipca 2019 r. wysokość składki członkowskiej w Kole wynosi 120 zł. Składka płatna jednorazowo do dnia 30 września 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 10/2019/2020 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 62 "Knieja" z dnia 5 lipca 2019 r. ustala się ryczałt za pozyskaną zwierzynę drobną w wysokości 10 zł od wszystkich myśliwych, płatny przy składce członkowskiej do Koła.

Łączną kwotę 130 zł (składka w wysokości 120 zł oraz ryczałt za pozyskaną zwierzynę drobną w wysokości 10 zł) proszę uiścić na konto koła.