Infomujemy, że od dnia 10 listopada 2022 r. nie będzie już możliwości dokonywania wpisów w dotychczasowych książkach prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej) chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające czasowo prowadzenie elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Z dniem tym wprowadzamy elektroniczną książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym EKEP Polskiego Związku Łowieckiego.

Wynika to z art. 9 w związku z art. 81 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185).