Kuropatwy

kuropatwa

od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu — do dnia 15 stycznia