Bażanty kury (tylko w OHZ bażnta)

bazant kogut bazant kura

koguty — od dnia 1 października do końca lutego,
kury — wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta — od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;