on niedziela, 31 styczeń 2021 polujemy na:

Lisy

norka

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy -przez cały rok

Szakale złociste

szakal

od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu

Piżmaki

piżmak

od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych — przez cały rok

Tchórze i kuny (leśne i domowe)

tchorz kuna

od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew — przez cały rok

Bażanty koguty, kury (tylko w OHZ bażnta)

bazant kogut bazant kura

koguty — od dnia 1 października do końca lutego,

kury — wyłàcznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta — od dnia 1 października do dnia 31 stycznia

Dziki

dzik odyniec dzik locha dzik przelatek dzik warchlak

przez cały rok

Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze

 norka  jenot     szop

     

 przez cały rok

Jeleń szlachetny byki, cielęta

jelen byk jelen ciele

byki — od dnia 1 września do końca lutego,
cielęta — od dnia 1 września do końca lutego

Muflony tryki

muflon tryk

tryki — od dnia 1 października do końca lutego,