on czwartek, 14 październik 2021 polujemy na:

Dziki

dzik odyniec dzik locha dzik przelatek dzik warchlak

przez cały rok

Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze

 norka  jenot     szop

     

 przez cały rok

Lisy

norka

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy -przez cały rok

Szakale złociste

szakal

od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu

Piżmaki

piżmak

od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych — przez cały rok

Gołębie grzywacze

grzywacz

od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada

Borsuki

borsuk

od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew — przez cały rok

Jarząbki

jarzabek

od dnia 1 września do dnia 30 listopada

Gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne

ges

a) zbożowe i białoczelne -od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na tereniewojewództw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego -do dnia 31 stycznia

b) gęgawy -od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego -do dnia 15 stycznia;

Słonki

słonka

od dnia 1 września do dnia 21 grudnia

Krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

kaczka

od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

Łyski

lyska

od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

Jeleń szlachetny byki, łanie, cielęta

jelen lania jelen ciele

byki — od dnia 1 września do końca lutego,
łanie — od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
cielęta — od dnia 1 września do końca lutego;

Kuropatwy

kuropatwa

od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu — do dnia 15 stycznia

Bażanty koguty, kury (tylko w OHZ bażnta)

bazant kogut bazant kura

koguty — od dnia 1 października do końca lutego,

kury — wyłàcznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta — od dnia 1 października do dnia 31 stycznia

Jelenie sika byki, łanie, cielęta

sika byk  sika lania sika ciele

od dnia 1 października do dnia 15 stycznia

Sarny kozy i koźlęta

sarna koza sarna kozle

od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

Muflony tryki, owce i jagnięta

muflon tryk muflon owca muflon jagnie

tryki — od dnia 1 października do końca lutego,

owce i jagnięta — od dnia 1 października do dnia 15 stycznia