Events on poniedziałek, 22 listopad 2021

Lisy

norka

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy -przez cały rok

Szakale złociste

szakal

od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu

Piżmaki

piżmak

od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych — przez cały rok

Jeleń szlachetny byki, łanie, cielęta

jelen lania jelen ciele

byki — od dnia 28 sierpnia do końca lutego,
łanie — od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
cielęta — od dnia 1 września do końca lutego;

Tchórze i kuny (leśne i domowe)

tchorz kuna

od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew — przez cały rok

Bażanty koguty

bazant kogut 

koguty — od dnia 1 października do końca lutego