Kalendarz polowań

Grudzień:


Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

Daniele:

byki, łanie i cielęta

Dziki:

wszystkie

Borsuki

Lisy, norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze

Tchórze, kuny, piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

Łyski, słonki do 21.12