Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszcz oraz Komisja Strzelecka okręgu bydgoskiego ma zaszczyt zaprosić na szkolenie dla kandydatów na sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie w Polskim Związku Łowieckim oraz szkolenie uzupełniające dla osób posiadających już uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego, które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2022 r. w Łącku k/Pakości.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 62 "Knieja" w Mogilnie informuje, że od dnia 01.04.2022 r. nie ma możliwości wykonywania polowania w obwodzie łowieckim nr 227 Kopczyn. Nieważne upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz upoważnienia do odstrzału sanitarnego dzików należy zdawać w pawilonie stacji BP w Padniewku. Nowe upoważnienia zostaną wydane po uzgodnieniu Rocznego Planu Łowieckiego.

 

Darz Bór

Zarząd Koła

 

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI               
Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy 
                                                                                                     Żołędowo, dnia 21 grudnia 2021 
     
   Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że w projekcie „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania" na rok 2022 w pkt. 3,12 wprowadzono nakaz stosowania aplikacji ZIPOD (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików) w celu zgłaszania KAŻDEGO znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnie dzika.​

w sprawie:
1. Szkoleń w 2022 roku

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom myśliwych planuje w nadchodzącym 2022 roku przeprowadzenie szkoleń oraz kursów doskonalących.

Planujemy przygotowanie kursów i szkoleń o następujących tematach:

 

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość składki wyniesie następująco:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie  43 zł = 393 zł,

– ulgowa 175 zł plus ubezpieczenie  43 zł = 218 zł,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie 43 zł = 130,50 zł.

 Składki należy opłacać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Koła Łowieckiego.
Termin wpłaty składek na 2022 rok do ZO PZŁ mija 25.12.2021 r.

Proszę o uregulowanie należnej składki do 22 grudnia 2021 r. na rachunek bankowy koła.