Prezes: Roman Gwiazda
tel. 604 455 458

Łowczy: Wojciech Zemke
tel. 606 854 388

Skarbnik: p.o. Tomasz Stachowiak
tel. 608 308 616

Sekretarz: Zenon Chlebowski
tel. 609 603 144

Członek Zarządu: Władysław Zabłocki
tel. 533 414 444


KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: Ryszard Winkler
tel. 663 130 932
Członek – Krzysztof Winkler
Członek – Walterbach Tomasz