Koło Łowieckie nr 62 KNIEJA w Mogilnie dzierżawi obwód łowiecki nr 227 - KOPCZYN, który to położony jest na terenie trzech gmin – Mogilno, Dąbrowa i Gąsawa.

Wielkość obwodu to 11059 hektary, w tym lasy stanowią zaledwie 1094 ha tj. 9.89 % całego obwodu. Obwód został podzielony na 29 rewirów.

Nasz obwód rozłożony jest na wschodniej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Są to tereny raczej płaskie, mało zróżnicowane, z niewielkimi tyko wzniesieniami pomiędzy Mogilnem a Trzemesznem, pochodzenia polodowcowego – morena czołowa. Najwyższe wzniesienie znajduje się w rewirze 23 pomiędzy Hutą Padniewską a Przyjmą i wynosi 153,9 mnpm.

Największymi zbiornikami wodnymi na terenie obwodu są jeziora : Wiecanowskie , Chwałowskie, Wienieckie, Palędzkie, Mielno, Parlińskie, Chabsko Małe i Chabsko Duże, północny fragment Jeziora Szydłowskiego oraz na wschodniej granicy Jezioro Mogileńskie a na zachodniej Jezioro Popielewskie. Poza tym jest też dużo mniejszych zbiorników wodnych, wokół których utworzyły się zagajniki, które stanowią doskonałe miejsce dla bytowania zwierzyny i ptactwa.

W naszym obwodzie pozyskujemy następującą zwierzynę : jelenie, dziki, sarny, lisy, jenoty, borsuki, kaczki, bażanty i gęsi.

Obwód 227 obejmuje takie miejscowości jak : Parlin, Parlinek, Niestronno, Wieniec, Głęboczek, Mielenko, Mielno, Józefowo, Palędzie Dolne, Palędzie Kościelne, Huta Padniewska, Przyjma, Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Gozdawa, Chabsko, Wylatowo, Stawiska, Mogilno, Wiecanowo, Wszedzień, Chałupska, Chwałowo i Baba i inne mniejsze.