PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W OBWODZIE NR 227 "KOPCZYN" W SEZONIE ŁOWIECKIM 2021/2022

Polowania planowane w poblizu miejscowości: Padniewo, Padniewko, Przyjma, Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Niestronno, Głęboczek, Wieniec, Wszedzień, Chabsko, Gozdawa, Baba, Dębno, Kopczyn, Bzówiec, Leśnik, Mielno, Mielenko, Józefowo, Wylatowo, Chałupska, Chwałowo, Palędzie Kościelne, Huta Padniewska, Parlin, Parlinek.

Lp.

DATA


MIEJSCE I GODZINA ZBIÓRKI
MYŚLIWYCH ORAZ GODZINA
ZAKOŃCZENIA POLOWANIA
 
PROWADZĄCY GATUNEK ZWIERZYNY
PRZEWIDYWANEJ DO POZYSKANIA
1 11.12.2021
12.12.2021
 CHATA MYŚLIWSKA GODZ. 8.00
KONIEC GODZ. 15.00
ROMAN GWIAZDA
WOJCIECH ZEMKE
 JELENIE, DZIKI, SARNY, BAŻANTY
KOGUTY, DZIKIE KACZKI I GĘSI
DRAPIEŻNIKI
2 18.12.2021
19.12.2021
 CHATA MYŚLIWSKA GODZ. 8.00
KONIEC GODZ. 15.00
ROMAN GWIAZDA
WOJCIECH ZEMKE
  JELENIE, DZIKI, SARNY, BAŻANTY
KOGUTY, DRAPIEŻNIKI
3 08.01.2021
09.01.2021
 CHATA MYŚLIWSKA GODZ. 8.00
KONIEC GODZ. 15.00
ROMAN GWIAZDA
WOJCIECH ZEMKE
 JELENIE, DZIKI, SARNY, BAŻANTY
KOGUTY, DRAPIEŻNIKI
4 15.01.2022
16.01.2022
 CHATA MYŚLIWSKA GODZ. 8.00
KONIEC GODZ. 15.00
ROMAN GWIAZDA
WOJCIECH ZEMKE
 JELENIE, DZIKI, SARNY, BAŻANTY
KOGUTY, DRAPIEŻNIKI

Myśliwi chętni do wzięcia udziału w polowaniu zobowiązani są to zgłosić do sekretarza koła telefonicznie lub sms-em (609603144) do środy poprzedzającej bezpośrednio polowanie zbiorowe. Myśliwi, którzy nie zgłoszą chęci udziału w polowaniu nie będą do niego dopuszczeni. Zaproszenie gościa wymaga akceptacji Zarządu. Zakaz wykonywania polowania indywidualnego obowiązuje tylko w czasie trwania polowania zbiorowego.

Zarząd koła zastrzega sobie możliwość zmiany gatunków oraz ilości zwierzyny do pozyskania w zależności od wykonania odstrzału zwierzyny w ramach Rocznego Planu Łowieckiego.