14 października 1951 r. odbyło się zebranie mogileńskich myśliwych zwołane przez ówczesnego Łowczego Powiatowego Wincentego Kubskiego. Myśliwi byli wtedy zorganizowani w jednym Kole Łowieckim obejmującym swym zasięgiem zarówno miasto Mogilno jak i obie wtedy istniejące gminy : Mogilno Wschód i Mogilno Zachód. Na tym właśnie zebraniu doszło do podziału istniejącej organizacji na dwa koła : koło łowieckie miejskie i gminne. Nowopowstałe Koło Łowieckie miejskie przyjęło nazwę „KACZOR” i od tego momentu rozpoczyna się nasza historia. Natomiast Koło Łowieckie gminne przyjęło nazwę „SZARAK”.

W skład pierwszego Zarządu „KACZORA” weszli wówczas :
Przewodniczący - Bolesław Wnuczek
Z-ca Przewodniczącego - Tadeusz Molenda
Skarbnik - Kędzierski
Z-ca Skarbnika - Marian Walter ,
Sekretarz - Paweł Woźny

Pierwsze zebranie Zarządu odbyło się już 20 października a Walne Zebranie 3 listopada 1951 r. w święto patrona myśliwych – dzień św. Huberta.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku ilość członków w Kole wahała się do 20 do 25 myśliwych. W roku 1979 zanotowano 27 myśliwych, natomiast na przestrzeni lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia Koło liczyło zwykle 30 członków, co podyktowane było wieloma ograniczeniami. Dopiero po roku 2000 nastąpił wzrost liczby myśliwych w Kole. W połowie 2011 r. Nasze Koło liczyło 38 myśliwych w tym 3 myśliwych niemacierzystych.

Z dokumentów archiwalnych wynika , że jesienią 1953 r. używano nazwy Koło Łowieckie nr 3 „KACZOR” w Mogilnie. Natomiast na początku 1960 r. Walne Zgromadzenie przyjęło nazwę Koło Łowieckie nr 3 „WIENIEC” w Mogilnie. Z kolei rok 1960 przyniósł zmianę numeracji na Koło Łowieckie nr 62 „WIENIEC”. Natomiast wiosną roku 1963 Walne Zgromadzenie zatwierdziło obecną nazwę , czyli Koło Łowieckie nr 62 „KNIEJA” w Mogilnie.

Historyczna, pierwotna nazwa „KACZOR” znalazła swoje odzwierciedlenie w symbolach Naszego Koła, czyli w Naszym logo i na sztandarze, albowiem obok drzew, które symbolizują knieję jest wizerunek kaczora lecącego w stronę kniei. W ten sposób, szanując dzieło naszych poprzedników, nawiązujemy do historii.

Informację opracowano na podstawie dokumentów archiwalnych oraz opracowania autorstwa Witolda Kubskiego „Z dziejów Koła Łowieckiego nr 62 „KNIEJA”w Mogilnie”.