Jeleń szlachetny byki, cielęta

jelen byk jelen ciele

byki — od dnia 1 września do końca lutego,
cielęta — od dnia 1 września do końca lutego