Jeleń szlachetny byki, łanie, cielęta

jelen lania jelen ciele

byki — od dnia 1 września do końca lutego,
łanie — od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
cielęta — od dnia 1 września do końca lutego;