Zające szaraki i dzikie króliki

 zając krolik

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu — do dnia 15 stycznia