POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI               
Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy 
                                                                                                     Żołędowo, dnia 21 grudnia 2021 
     
   Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że w projekcie „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania" na rok 2022 w pkt. 3,12 wprowadzono nakaz stosowania aplikacji ZIPOD (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików) w celu zgłaszania KAŻDEGO znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnie dzika.​

 

 Nie dostosowanie się do tego obowiązku, jak wynika z przedstawionego projektu Rozporządzenia, obarczone będzie utratą 20% kwoty przysługującej za odstrzał sanitarny. Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie miał obowiązek weryfikacji poprawności przekazywanych zgłoszeń.  
     

   W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ww. informacji wszystkim myśliwym w kole łowieckim. Aplikację na mobilne urządzenia teleinformatyczne można pobrać bezpłatnie pod następującymi linkami:

https://www.wetgiw.gov.pl/zipod
https: //zipod.wetgiw.gov.p1:4443

     
To niestety kolejny obowiązek przerzucony na myśliwych, mimo to dla dobra naszych działań i finansów kół łowieckich należy podjąć kroki w celu jego realizacji.
     
   

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy w Bydgoszczy

mgr inż. Łukasz Kowal