Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszcz oraz Komisja Strzelecka okręgu bydgoskiego ma zaszczyt zaprosić na szkolenie dla kandydatów na sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie w Polskim Związku Łowieckim oraz szkolenie uzupełniające dla osób posiadających już uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego, które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2022 r. w Łącku k/Pakości.

Warunkiem uzyskania w/w uprawnień jest co najmniej 5-letni staż w Polskim Związku Łowieckim. Kurs Sędziego Strzelectwa, Instruktora Strzelectwa oraz Prowadzącego Strzelanie przeprowadzony będzie w oparciu o uchwałę NRŁ nr 358/2021 z dn. 10 maja 2021 r. Część teoretyczna i praktyczna będzie przeprowadzona stacjonarnie na Strzelnicy PZŁ w Łącku. Egzamin będzie się składał z dwóch części tj. testu wyboru (30 pytań testowych) oraz części praktycznej (przygotowanie strzelnicy do zawodów strzeleckich). Koszt kursu wynosi 250 zł. (w załączeniu program szkolenia)