Uchwałą nr 521 NRŁ z dnia 29 wrzesnia 2022 r. ustalono wysokość składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki wyniesie następująco:

– normalna, o której mowa w § 124 ust.1 Statutu PZŁ - 460 zł + ubezpieczenie 43 zł = 503 zł,

– ulgowa, o której mowa w § 124 ust.2 Statutu PZŁ (ukończony 70 rok życia) - 230 zł + ubezpieczenie 43 zł = 273 zł,

– ulgowa, o której mowa w § 124 ust.3 Statutu PZŁ (ukończony 80 rok życia) - 115 zł + ubezpieczenie 43 zł = 158 zł,

 Składki należy opłacać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Koła Łowieckiego.

Proszę o uregulowanie należnej składki do 18 grudnia 2022 r. na rachunek bankowy koła.